Кариесът и причините за появата му.

Кариесът, заедно с пародонталните заболявания, е едно от най-честите заболявания в устната кухина..
Ранното му откриване е важна част от профилактиката на зъбните заболявания и превенция от последващи усложнения. По тази причина регулярните визити поне два пъти в годината при Вашия лекар по дентална медицина е важно условие за навременното откриване на ранния кариес.
Най-общо факторите, довеждащи до клиничната изява на кариеса могат да бъдат групирани в пет категории: бактериални, хранителни, фактори, свързани със слюнката, фактори свързани с възможността за реминерализация и други фактори извън изброените по-горе.
Към първата група фактори, свързани с видовете бактерии, населяващи нашата устна кухина, значение има вида на бактериите, които преобладават, дали те са по-кариесогенни или са по-скоро принадлежат към групата на т.нар. нормални обитатели. Важно е да се отбележи, че съществуват предразполагащи фактори, които благоприятстват растежа на бактериалните видове и спомагат за тяхното биологично разнообразие. Такива фактори са: струпването на зъби, както и носенето на ортодонтски апарати, както и изградените хигиенни навици за почистване на зъбите и венците.
Факторите, свързани с храненето, несъмнено оказват влияние върху скоростта на развитието на кариеса. По отношение на тях значение има присъствието на прости въглехидрати в храната (например захарни изделия, подсладени сиропи и други), както и честотата на техния прием. Освен споменатите захари, който индиректно водят до понижаване на pH в устата, важен фактор е и наличието на киселини в храната, които директно понижават pH и предразполагат към кариес. Това се наблюдава при хора, предпочитащи употреба на фрешове и суровоядство.
Слюнката е важен фактор, т.к. тя играе ролята на буфер и благоприятства възстановяването на електролитното равновесие, доставяйки минерали към зъбните тъкани. Ежедневно нашите зъби са подложени на многократна деминерализация след всяко хранене и последващо измиване от слюнката, която като един “течен” емайл има за цел да възстанови загубените минерали от зъба. Т.е. зъбът ежедневно е подложен на хиляди земетресения при хранене и на постоянно наводнение от слюнчения ток. Препоръка, която често дават лекарите по дентална медицина е след хранене да се завършва с парче сирене или друга храна, богата на белтъчини, както и да се измият по възможност зъбите.
Слюнката, освен като източник на реминерализиращи зъба йони, има важна роля и в локалния имунен отговор, като по този начин тя оказва влияние върху развитието и на бактериалните видове.
По отношение на реминерализиращите фактори значение за развитието на кариеса играе приемът на флуор, калций локално през пастите за зъби. При наличие на фруор в пастите за зъби се осигурява по-стабилна фаза на емайла, която е по-резистентна към киселинността и съответно към образуването на кариес.
Към последната група фактори, касаещи развитието на кариеса могат да бъдат отнесени редица фактори като: колко често посещавате Вашия дентален лекар, наличие на общи заболявания или прием на медикаменти, които могат да имат орални манифестации (изяви), фактори от средата като тютюнопушене и прием на алкохол, и не на последно място медицинската култура на конкретния индивид и неговата мотивация за поддържане на здравословни навици.
Всички тези пет фактора оказват влияние върху клиничната изява на кариеса и навременното им откриване позволява да бъдат извършени минимално инвазивни биологични процедури, които да спират установения на време процес.
Екипът на Dr. Smily