Информирано съгласие за имплантно лечение

ВАЖНО! Преди да се подложите на имплантно лечение в “Смайл Д-р Гогова” ЕООД е необходимо да се запознаете с важна информация, която се съдържа в документа “Информирано съгласие за имплантно лечение”, както и да го подпишете преди началото на лечението.

С цел прозрачност и удобство на пациентите, документът е наличен на сайта и може да се запознаете с него, както и да ни пишете при възникнали въпроси.

 

Информирано съгласие за имплантно лечение

 

     Това е моето съгласие, че д-р Гогова и нейният екип на “Смайл Д-р Гогова” ЕООД ще възстановят липсващите ми зъби чрез имплантно лечение и протезиране. Запознат (а) съм, че по време на лечението ще ми бъдат поставени необходимите локални анестезии и упълномощавам екипа на “Смайл Д-р Гогова” ЕООД за това.

 

Същност на имплантното лечение:

       Чрез денталните импланти могат да бъдат възстановени един или няколко липсващи зъба вследствие на тяхната загуба или липсата на зародиши (хиподонтия).

Поставянето на дентален имплант включва отваряне на венеца с цел визуализиране на подлежащата кост, направата на отвор в челюстта и навиване на имплант в него. Имплантът се интегрира в костта достатъчно здраво и чрез поставянето на протетичната конструкция върху него може да участва нормално в дъвкателния акт. Има няколко възможности за прикрепяне на протетичните конструкции към имплантите: снемаеми – протези, които се свалят от пациента и неснемаеми – коронки и мостове, неподвижно циментирани върху импланта. По време на протезирането е възможна допълнителна хирургична намеса за хирургично оформяне на костта и мукозата (лигавицата) и създаване на по-добро протезно поле спрямо индивидуалната ситуация на пациента. Тази процедура се заплаща допълнително.

Целта на имплантното лечение е да възстанови функцията „дъвчене“ в обеззъбения участък и да подобри естетиката.

 

Разбирам, че денталните импланти са подходящи за моя случай, като ми бяха предложени и други възможности:

 •   * Да не се прави нищо за възстановяване на липсващия зъб /зъби/;
 •   * Частична или цяла снемаема протеза за една или две челюсти, спрямо клиничния случай;
 •   * Неснемаема /циментирана/ мостова конструкция.

 

Бях запознат (а) със следните възможни рискове и усложнения:

 •   * Постоперативна болка, кървене, оток и неудобство няколко дни след интервенцията;
 •   * Продължителното отваряне на устата по време на интервенцията;
 •   * Продължителното отваряне на устата по време на интервенцията може да доведе до кратковременна болка и скованост на долночелюстната става, въпреки взетите мерки;
 •   * Опъване на устните по време на процедурата и е възможно разраняване на ъгъла на устата;
 •   * Прилагането на локална анестезия и други необходими медикаменти по време на интервенцията носи рискове, които могат да доведат до странични ефекти и до нежелани лекарствени реакции, както във всеки друг случай при прилагане на анестезия;
 •   * Тъй като хирургичната интервенция се развива в нестерилна среда, каквато е устната кухина, в контакт със слюнка и съдържащите се в нея бактерии, може да възникне инфекция с последваща нужда от прием на антибиотик;
 •   * Поради индивидуалността и качеството /плътността/ и количеството на костта, е възможно неинтегриране на импланта, което може да доведе до възпаление и неговото отстраняване;
 •   * В горна челюст поради близостта с максиларния синус поставянето на импланти носи риск от перфорация и възникване на усложнения, налагащо отстраняването на импланта;
 •   * Възможно е увреждане на преминаващите през челюстта нерви. Това води до загуба на сетивност и изтръпване, които могат да са временни /за дни, месеци/ или в много редки случаи трайни;
 •   * При поставянето на импланта е възможно спукване или фрактура на костта, която след определен период зараства;
 •   * По време на манипулацията е възможно увреждане на съседни зъби, зъбни обтурации, корони и протезни конструкции;
 •   * Възможни са и други рискове и усложнения, които не са описани по-горе.
 •   * Декларирам, че се отказвам от други претенции към лекуващия екип на основание чл.103 и чл.108 от Закона за задълженията и договорите, както и от всякакви други финансови претенции към лекуващия екип и лечебното заведение.
 •   * Декларирам, че ще се явявам поне два пъти годишно на контролни прегледи и ще продължа лечението си до окончателния резултат.
 •   * Декларирам, че не явявайки се в клиниката в рамките на една календарна година за пародонтална поддръжка и проследяване на клиничната ситуация се отказвам от това да  предявявам парични, правни, медицински или други претенции.

Информиран (а) съм за следните фактори, които намаляват успеха на имплантното лечение:

 1. Пренатоварване на имплантите при дъвчене на твърди субстанции
 2.   Бруксизъм /нощно скърцане и стискане със зъби/;
 3.   Тютюнопушене  употреба на тютюневи изделия /неуспехът на имплантното лечение у пушачи е няколко пъти по-висок, отколкото при непушачи/;
 4.   Системна злоупотреба на алкохол;
 5.   Системни заболявания – диабет;
 6. Някои медикаменти – стероиди, антинеопластични медикаменти;
 7. Наясно съм, че има и други фактори, заболявания и медикаменти, които излагат на риск успеха от имплантното лечение.

Информиран (а) съм, че денталните импланти изискват поддържаща доживотна терапия и проследяване от страна на лекаря по дентална медицина на 3-месечни до едногодишни интервали.

Информиран (а) съм и приемам да спазвам лекарските инструкции за домашно поддържане и редовни профилактични прегледи.

Информиран (а) съм, че трябва да спазвам перфектна орална хигиена според препоръките на лекаря по дентална медицина.

Информиран съм, че хирургичната, протетичната и поддържащата фаза на имплантното лечение ще се таксува поотделно.

Информиран съм за възможността от износване и счупване на импланта или протетичната конструкция.

Информиран съм, че не мога да очаквам гаранция за успеха на имплантното лечение. Въпреки че процентът на успех е изключително висок, това зависи и от индивидуалните особености на организма.

Информиран съм за възможните последствия от прекъсване на имплантното лечение във всеки един етап.

Подписвайки декларацията за информирано съгласие, потвърждавам, че:

 • съм получил пълна адекватна информация относно предложеното лечение;
 • съм разбрал тази информация;
 • ми е било отговорено на всички тези въпроси.

Давам съгласието си за предложеното имплантно лечение.

 

Дата: ………               Имена:……………………………………

гр.София                   Подпис:……………………………………………