Защо да силанизираме зъбите на нашите деца?

 • Какво представлява силанизацията и какво хубаво да знаем за нея?
  Силанизацията е метод, чрез който се извършва профилактика на ново пробилите постоянни
  предкътници и кътници.
 • Кога и на кои зъби се поставят силантите?
  Силантите се поставят в най-рисковите за развитие на кариеса зони – по дъвкателната повърхност на
  първите постоянни кътници в периода на пробив и 3 години след това. Силантите са ефективно средство в
  превенцията на зъбния кариес в зоната на ямките и фисурите, които са най-чувствителни към сформирането на
  кариес.
  Препоръчително време на поставяне – възможно най-скоро след пробива на зъба Това е около 5-6 годишна
  възраст. При деца с висок риск от кариес се препоръчва дори и при частично пробил зъб или да се нанася през
  2 – 3 месеца флуорен лак по време на този изключително рисков период (пробивът на кътниците трае няколко
  месеца!) и да се контролира състоянието на ямките.
 • Какво се прави след поставянето на силната?
  Задължителен е контролът на целостта на силанта при рутинен контролен преглед на Вашите деца.
  Поставянето на силанта не може да предотврати появата на кариес изобщо, тъй като той покрива само една
  малка част от зъба. Запазването на неговата цялост е важна за изпълнение на неговата предпазна функция.
 • Възможно ли е силанизацията да навреди на зъба?
  Силанизацията има за цел профилактика, но е възможно фрактуриране (отчупване) или падане на част от
  силанта. В тези случаи може да останат остри ръбове, които предразполагат за по-голямо плаконатрупване.
  Частичната загуба на силант създава същия риск за развитие на кариес както повърхност, която не е била
  силанизирана. Възможно е целият силант да падне или да се изтрие. При тези ситуации е добре да потърсите
  своя лекар по дентална медицина, който да прецени дали да замени целия силант или да добави допълнително,
  за да се удължи периодът за профилактика на най-уязвимите участъци от морфологията на постоянния зъб.
 • Ако имате въпроси с настоящата тема, екипът на Dr. Smily ще бъде щастлив да отговорим на тях!