Нова информация за пациенти с пародонтит и системни заболявания

При пациенти с пародонтит един от най-често срещаните микроорганизми – P. gingivalis, има склонност бързо да разрушава зъбодържащите структури и по този начин да доведе до бърза загуба на зъби. Същият този бактерии се открива и при направени изследвания на болни със сърдечни заболявания и с ревматоиден артрит. По последни проучвания той е установен и…