Стволови клетки

Стволови клетки

Съвременните темпове на нашия  живот се влошават с повишаване на стреса и натоварването. Така че може лесно да доведе до нежелани последствия за цялостното състояние на оралното Ви здраве.

Защо стволови клетки?

Наричат ги “резервни части” на нашия организъм. Благодарение на стволовите клетки растем, равиваме се и се възстановяваме след болест. С намаляването и изчерпването им се свързват процесите на стареене, както и редица заболявания. Те могат да се самовъзпроизвеждат или при нужда да се превръщат в различни видове специализирани клетки. Те отделят и важни растежни фактори и регенеративни молекули, с което спомагат за възстановяването на засегнатите тъкани. Медицината отдавна разчита на целебния им ефект при десетки животозастрашаващи заболявания и непрекъснато търси техни нови приложения.


Свържете се с нас на телефон: 359 888 63 64 67