Нова информация за пациенти с пародонтит и системни заболявания

При пациенти с пародонтит един от най-често срещаните микроорганизми – P. gingivalis, има склонност бързо да разрушава зъбодържащите структури и по този начин да доведе до бърза загуба на зъби.
Същият този бактерии се открива и при направени изследвания на болни със сърдечни заболявания и с ревматоиден артрит. По последни проучвания той е установен и при пациенти с деменция и болест на Алцхаймер.
По тази причина нелекуваният пародонтит крие риск от развитието на тези заболявания, а в случаите на започнало вече общо заболяване, подходящата и навременна пародонтална терапия благоприятно повлиява общото заболяване!